برچسب: آتش‌نشانی

دستکش مکانیکی چیست؟ آشنایی با انواع مختلف دستکش مکانیکی

دستکش مکانیکی چیست؟ آشنایی با انواع مختلف دستکش مکانیکی

ایمنی در کار از مهم‌ترین مواردی است که همه‌ باید آن را رعایت کنند و اهمیت رعایت ایمنی در مشاغل پرخطری مانند آتش‌نشانی یا کار با ابزار و وسایل صنعتی دو بیشتر به چشم می‌خورد. برای رعایت ایمنی، ابزارها و محصولات متنوعی وجود دارند که از اعضای بدن انسان مانند چشم و دست در برابر […]