برچسب: ابزار ایمنی و ترافیکی

بررسی انواع مخروط ترافیکی و ویژگی های آن

بررسی انواع مخروط ترافیکی و ویژگی های آن

مخروط ترافیکی یا traffic cone یکی از تجهیزات رایج ترافیکی است و با عنوان کله‌ قندی ایمنی نیز, شناخته می‌شود. از این وسیله برای تغییر مسیر, در خیابان و جاده‌ها به صورت موقت استفاده می‌شود. این وسیله به واسطه مزایا فراوان خود، کاربرد گسترده‌ای در تجهیزات ترافیکی دارد. مخروط ترافیکی از چه جنسی ساخته می‌ […]