برچسب: انواع زنجیرهای صنعتی

انواع زنجیر های صنعتی

انواع زنجیر های صنعتی

زنجیر مجموعه‌ای از حلقه‌های فلزی است که به یکدیگر متصل شده‌اند و یک رابط انعطاف‌پذیر را تشکیل می‌دهند. شما معمولاً زنجیره پیوند استاندارد را می‌بینید که اغلب برای بلندکردن، کشیدن یا اتصال اشیا مختلف استفاده می‌شود. زنجیرها همه‌کاره هستند و کاربردهای متنوع‌تری نسبت به آنچه فکر می‌کنید دارند. بیشتر صنایع از انواع زنجیره‌ها برای کاربرد […]