برچسب: انواع سرپیچ لامپ

انواع سرپیچ لامپ و کاربرد آن

انواع سرپیچ لامپ و کاربرد آن

تمامی قطعات الکتریکی برای شروع فعالیت خود به جریان برقی نیاز دارند. سرپیچ وظیفه برقراری ارتباط میان لامپ و جریان برق را دارد. لامپ‌ها پس از قرارگیری درون این قطعه ، انرژی موردنیازشان تامین شده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. به دلیل وجود لامپ‌های مختلف، سرپیچ‌های فراوانی و متفاوتی نیاز تولید میشود تا تمامی […]