برچسب: انواع قلم

بررسی انواع و کاربردهای قلم

بررسی انواع و کاربردهای قلم

بشر از زمان شروع زندگی خود به فراورده‌های موادی مثل چوب و سنگ احتیاج پیدا کرد. همچنين برای استفاده از آن‌ها نیاز به ابزار نیز احساس شد. انسان اولیه سعی کرد این ابزار را با کارایی هایی مثل بریدن و کندن از خود چوب و سنگ بسازد. با گذشت زمان و استفاده از فلز که […]