برچسب: انواع متعدد تراز لیزری

امکانات ویژه تراز لیزری 360 درجه

امکانات ویژه تراز لیزری ۳۶۰ درجه

تراز لیزری یک وسیله الکترونیکی است که با برق کار کرده و یک پرتو قرمز یا سبز رنگ را در امتداد محور عمودی و افقی اطراف خود پخش می‌کند. محدوده ارتفاع پرتاب توسط اشخاص قابل تنظیم بوده و می‌تواند از سطح کف تا سقف را توسط این دستگاه نور پرتاب کن.، این دستگاه بسیار حساس […]