برچسب: انواع کلید پریز مکانیکی

تعریف کلید برق و کاربردهای آن

تعریف کلید برق و کاربردهای آن

یکی از پرکاربردترین تجهیزات ساختمانی که در زیبایی محیط نقش مهمی دارد کلید برق است. این کلید یک وسیله الکتریکی ساختمان بوده که برای کنترل جریان برق، کابل‌هایی به آن متصل می‌شوند. بیشترین کاربرد کلید پریز برای قطع جریان در یک مدار الکتریکی بوده و توسط یک سوئیچ لامپ‌های فضای اطراف را روشن یا خاموش […]