برچسب: بازوی پیتمن

آشنایی با انواع جعبه فرمان و وظیفه آن در خودرو

آشنایی با انواع جعبه فرمان و وظیفه آن در خودرو

جعبه فرمان از قسمت های خودرو بوده که برای کنترل و هدایت آن نقش موثری ایفا می کند. راننده قادر است با استفاده از فرمان، کنترل و هدایت خودرو را انجام داده و در این زمینه نیاز به عملکرد صحیح سیستم فرمان خودرو خواهد داشت. اگر به زمان کودکی برگردیم، ساده ترین چیزی که در […]