برچسب: برش زدن

با تبر و تبرچه آسوده خاطر به دل طبیعت بزنید

با تبر و تبرچه آسوده خاطر به دل طبیعت بزنید

تبر و تبرچه یکی از ابزارها و تجهیزاتی است که برای طیف وسیعی از مشاغل خاص و حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چند سال اخیر با گسترش طبیعت‌گردی، استفاده از این وسیله مورد توجه مسافران و طبیعت‌گران قرار گرفته است. این افراد در کمپینگ‌ها و طبیعت‌گردی‌ها به وسیله این ابزار از یک طرف امنیت […]