برچسب: برندهای مختلف

تعریف کولیس و کاربرد های مربوط به آن

تعریف کولیس و کاربرد های مربوط به آن

از این ابزار برای اندازه گیری طول داخلی و قطر دقیق اشیا استفاده می‌گردد. این ابزار در صنایع مختلفی همچون پزشکی، مهندسی و صنایع دیگر کاربردهای زیادی دارد. معمولاً آن به صورت دقیق اندازه‌های مورد نظر را گرفته و در اختیار شما قرار می‌دهد، برای خواندن اعداد در این ابزار به نوع سنجش و اندازه‌ […]