برچسب: بلند کردن ماشین

جک سوسماری ابزار کاربردی مورد نیاز همه

جک سوسماری ابزار کاربردی مورد نیاز همه

در سال‌های اخیر با توجه به رشد و فزونی جمعیت شهرها، فعالیت زنان و مردان بیرون از خانه و بزرگ‌تر شدن شهرهای مهم کشور،  تعداد رانندگان نیز با روند روبه‌رشدی مواجه شده است. امروزه کمتر کسی را می‌شناسیم که از خودرو شخصی استفاده نکند. به همراه داشتن وسایل ایمنی برای هر راننده­ای از اولین نکات […]