برچسب: سنگ بری

ویژگی و زمینه های کاربرد فرز سنگ بری

ویژگی و زمینه های کاربرد فرز سنگ بری

فرز سنگ بری در برش های سنگ های بزرگ به سنگ های کوچک استفاده می شود. این فرزها انواع مختلفی دارند. تعریف فرز سنگ بری دستگاه های فرز سنگ بری، تبدیل سنگ های چند تنی به برش های کوچک و مربعی در معدن را انجام می دهند. این دستگاه های فرز سنگ بری با گذر […]