برچسب: پد پولیش ارزان

با پد پولیش، خودروی خود را براق کنید

با پد پولیش، خودروی خود را براق کنید

پد پولیش یکی از وسایلی است که کمک می‌کند خودرو به اندازه حالت اولیه خود، براق شود. زمانی که خودروی خود را خریداری کردید؛ به بدنه آن دقت کردید؟ آیا درخشندگی آن زمان خودرو را به یاد می‌آورید؟ دوست دارید بدنه‌ی خودروی‌تان همانند همان موقع براق شود و به اصطلاح، ماشین به حالت نمایشگاهی خود […]