برچسب: TPS

همه آنچه که درباره سنسور دریچه گاز باید بدانید!

همه آنچه که درباره سنسور دریچه گاز باید بدانید!

سنسور دریچه گاز بخشی از سیستم های مدیریت سوخت خودروها را تشکیل می دهند. وقتی پای خود را روی پدال گاز می گذارید، مسلم است که ماشین شما شتاب می گیرد، اما زمانی که شتاب نگیرد ممکن است چندین مشکل وجود داشته باشد که از شتاب گیری جلوگیری می کند، اما مشکل چیست؟ یکی از […]