برچسب: اجزای سازنده پیچ گوشتی

پیچ گوشتی وسیله ای برای خدمت به بشر

پیچ گوشتی وسیله ای برای خدمت به بشر!

اصلا کدام یک از شماست که تابحال علاقه پدرش را نسبت به این عضو بی‌نظیر، پیچ گوشتی عزیز ندیده باشد! اصلا اگر نظر مرا بخواهید، پیچ گوشتی وسیله نجات بشر است، در ادامه نظر شما  دراین باره جلب خواهیم کرد. پیچ گوشتی یا پیچ استخوانی شاید تا به اکنون با خود اندیشیده باشید که تاریخچه […]