برچسب: بدنه اتومبیل

نقش سپر در خودرو، کاربرد سپر عقب و سپر جلو در ماشین

نقش سپر در خودرو، کاربرد سپر عقب و سپر جلو در ماشین

سپر جلو و عقب خودرو بخشی از بدنه اتومبیل هستند که وظیفه دارند ایمنی ماشین را افزایش دهند. استفاده از سپر بر روی خودرو موجب جلوگیری از ضربه خوردن به بدنه ماشین خواهد شد. با این حال هنگامی که در سرعت بالا تصادف رخ دهد، بدون تردید این بخش قادر نیست که به جلوگیری از […]