برچسب: اصول ایمنی

کاربرد و ویژگی های شیشه ماسک جوشکاری

کاربرد و ویژگی های شیشه ماسک جوشکاری

مهم‌ترین بخش در هر کار فنی رعایت اصول ایمنی است. رعایت اصول ایمنی در کار جوشکاری، اهمیت بسیار زیادی دارد. پر اهمیت ترین ابزارهای یک جوشکار موتور جوش و ماسک جوشکاری است. ماسک جوشکاری انواع مختلفی دارد؛ برخی فقط یک نقاب معمولی هستند که از قسمت شیشه‌ای آن‌ها می‌بینند و برخی دیجیتال و شبیه کلاه […]