برچسب: انتخاب تینر مناسب

تینر چیست؟ و همه چیز درباره ی تینر روغنی

تینر چیست؟ و همه چیز درباره ی تینر روغنی

مقدمه: تینر روغنی یکی از انواع مواد شیمیایی است که با رنگ‌های روغنی و رنگ‌هایی که پایه‌‌ی روغنی دارند ترکیب می‌شود. به وسیله ترکیب این مواد شیمیایی می‌توان فلزات و اجسام چوبی را رنگ آمیزی کرد. تینر روغنی یکی از انواع مواد شیمیایی است که با رنگ‌های روغنی و رنگ‌هایی که پایه‌‌ی روغنی دارند ترکیب […]