برچسب: انواع پمپ‌های کف کش

همه چیز در مورد پمپ کف کش

همه چیز در مورد پمپ کف کش

اب در طبیعت در مداری بسته حرکت کرده و مدام از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌کند‌. بیشتر بارش‌ها مستقیما یا در اثر تعریق گیاهان تبدیل به بخار شده و به آسمان برمی‌گردند. بخش دیگر باران بر روی زمین جاری می‌شود یا در داخل گودال‌ها و چاله‌ها سرازیر شده و یا در اعماق زمین فرو […]