برچسب: انواع گوناگون رطوبت سنج

استفاده از رطوبت سنج چه کمکی به صنعت کرده است؟

استفاده از رطوبت سنج چه کمکی به صنعت کرده است؟

رطوبت سنج‌ها که با نام صنعتی هیگرومتر شناخته می‌شوند؛ دستگاه‌هایی برای اندازه گیری میزان بخار آبی که در گازها، به ویژه آب وجود دارد؛ مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی رطوبت در فرآیندهای تجاری و صنعتی دارای اهمیت بسیار بالایی است. رطوبت بالا سبب ایجاد خوردگی خواهد شد و تاثیرات مخربی را بر روی […]