برچسب: باتری های AAA قابل شارژ

معرفی چراغ خطر خورشیدی

معرفی چراغ خطر خورشیدی

چراغ‌های خطر، عمدتا برای ایمنی در شب استفاده می‌شود؛ و روشنایی آن زیاد نیست. چراغ خطر خورشیدی شامل چراغ های برق خورشیدی، چراغ های انسداد خورشیدی و چراغ های انسداد هوانوردی خورشیدی هستند. چراغ‌های خطر خورشیدی از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند؛ بنابراین هیچ منبع برق دیگری مورد نیاز آن‌ها نیست. در طول […]