برچسب: آبرنگ

انواع قلم مو رنگ

انواع قلم مو رنگ

نقاشی، یکی از اولین مهارت هایی بود که بشر آن را بوجود آورد و در طول تاریخ، پیچ و تاب‌های زیادی داشت. به صورتی که سبک‌های مختلفی از آن ابداع و وسایل مختلفی برای آن ساخته شد. یکی از ابزارالات قدیمی و شناخته شده برای انواع سبک نقاشی، قلم مو رنگ است. این قلموها برای […]