برچسب: آسیب‌های ریوی

ماسک ایمنی حافظ سلامتی شما

ماسک ایمنی حافظ سلامتی شما

سالانه افراد زیادی به واسطه قرارگیری در محیط‌های آلوده به آلاینده‌های سمی و شیمیایی جان خود را از دست می‌دهند یا در بهترین حالت تا آخر عمرشان دچار دشوارترین سطح از آسیب‌های ریوی خواهند بود. ماسک ایمنی با داشتن فیلتر مناسب،  مانع از عبور این آلاینده‌ها می‌شود و از آسیب مستقیم و جدی به ریه‌ها […]