برچسب: اجزای مینی فرز

مینی فرز چیست ساختار و اجزای دستگاه مینی فرز

مینی فرز چیست ساختار و اجزای دستگاه مینی فرز

مینی فرز یک فرز با ابعاد کوچک است که کاربرد زیادی دارد. از مینی فرز می توانید در تمامی کارهای مورد نیاز خود درخانه و یا کارگاه استفاده کنید. مینی فرز چیست؟ مینی فرز یک فرز مهندسی با اندازه کوچک است که برای فرز CNC در مقیاس کوچکتر یا تولید دستی استفاده می شود. می […]