برچسب: استفاده از انواع ترازدستی

کاربرد و انواع تراز دستی

کاربرد و انواع تراز دستی

از تراز دستی برای تراز بودن سطح‌های افقی و عمودی استفاده می‌شود. این نوع ابزارها در ابتدایی‌ترین حالت خود، دارای حباب‌هایی درون کپسول‌های مندرج شده هستند که با مایع سبزرنگ پر شده‌اند. بی شک بدون استفاده از تراز دستی در کار، هیچ دیواری را نمی‌توان بالا برد و این وسیله در عین سادگی خود پرکاربردترین […]