برچسب: استفاده از ترازو های دو کفه ای

انواع و اقسام ترازو دو کفه ای

انواع و اقسام ترازو دو کفه ای

معنای ترازو در واقع مقایسه و توزین است. ترازو در شغل‌های مختلفی برای تبادل محصولات یا اندازه گیری مواد در آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند. ترازو دو کفه ای یکی از قدیمی‌ترین ترازوها است که در 20 سال اخیر در برخی از شغل‌ها استفاده می‌شد. با استفاده از وزنه‌هایی که بر روی یک کفه ترازو قرار داشت […]