برچسب: انجام عملیات جاده‌ای

تابلو هشدار ترافیکی در خدمت ایمنی

تابلو هشدار ترافیکی در خدمت ایمنی

با افزایش عبور و مرور شهری و جاده‌ای، نیاز به حفظ ایمنی رفت و آمد با راهنمایی و هدایت عابران و رانندگان، امری حیاتی به نظر می‌آید. تابلو‌های ترافیکی در امر ایمن سازی جاده‌ها، معابر درون شهری و برون شهری نقش مهمی برعهده دارند. از انواع تابلو‌های ترافیکی شهری به انواع تابلو‌های انتظامی، بازدارنده، اخباری […]