برچسب: ایجاد شیار بر روی دیوارها

تعریف دستگاه شیارزن و کاربردهای مربوط به آن

تعریف دستگاه شیارزن و کاربردهای مربوط به آن

این دستگاه یک ابزار برقی برای کندن‌های جای سیم‌های برق و جای لوله‌ها در زمین است. دستگاه شیارزن به دلیل عملکرد و کارایی مختلف خود، کارها را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد. دستگاه‌های شیارزنی به صورت یک تیغه و دو تیغه در بازار عرضه می‌شوند. تنها تفاوت در این دو مورد در اندازه برش است […]