برچسب: methyl Alpha cyanoacrylate

همه چیز در مورد چسب قطره ای

همه چیز در مورد چسب قطره ای

چسب ماده‌ای غیرفلزی است که به یک یا هر دو سطح دو ماده مجزا زده می‌شود تا آنها را به هم بچسباند و در برابر جدا شدن آنها مقاومت کند. استفاده از چسب ها مزایای خاصی را نسبت به سایر تکنیک های اتصال مانند دوخت، اتصالات مکانیکی یا جوش ارائه می دهد. این تکنیک برای […]